pondelok 19. augusta 2019

Paráda v Hrušove

Malá obec ako Hrušov dokáže pritiahnuť každoročne tisícky návštevníkov do svojej náruče. Drvivú väčšinu obcí s ich obecnými dňami predbehli Hrušovčania o desaťročia. Iste mnoho z vás zažilo atmosféru augustovej soboty v Hrušove na Hontianskej paráde, a preto bez rečí, pre tých, ktorí sa tam tento rok nedostali, posielam pestrú pohľadnicu o tohoročnom dianí v Hrušove.(pre spustenie videa kliknite na obrázok)
Tanečníci súboru Hont

pondelok 12. augusta 2019

Poklady podsitnianskych truhlíc

Pod majestátnym Sitnom sa už tradične stretávajú obyvatelia najsevernejších obcí Hontu aby sa pokochali nesmiernou krásou, ktorú uchovali pre nás staré a prastaré mamy. Všetko, čo tu na krojovaných účinkujúcich vidíte, sú originály zo svojho materského prostredia rázovitých dediniek poskrývaných v rozorvanej kaldere Štiavnického stratovulkánu. Krása krojov sa nedá popísať slovami. Treba ich vidieť. Zo sobotného Prenčova  prinášam zopár obrázkov a trochu atmosféry na videozázname. Snáď zaujmú čitateľov tak, ako som ich ja s nadšením pripravil. 

       Vďaka mnohým nadšencom hontianskeho folklóru!(pre spustenie videa kliknite na obrázok)


utorok 25. júna 2019

Spomienky šibeničníka medzi čitateľmi


 
Daždivá nedeľa 23. júna popoludní ukázala svoju slnečnú tvár počas stretnutia mojich priateľov z Facebooku, čitateľov blogu, demandických rodákov a krajanov z okolia. Slnko a spomienky rozžiarili školu, ktorá nám dala základné vzdelanie a v ktorej sme sa zišli vďaka láskavej podpore pani riaditeľky Vierky Poliakovej. Viacerí po desaťročiach. Srdečné stisky rúk a vrúcne objatia svedčili o tom, že k Demandiciam máme srdečný vzťah aj po rokoch života v šírom svete. 


Hostí, ktorí prijali pozvanie na predstavenie knihy „Spomienky šibeničníka“ privítala pani riaditeľka, ktorá  uviedla aj moje vystúpenie. V sprievode hudobnej skupiny „Santovskí seniori“ som prítomným predstavil svoju monografiu. Tí si ju s veľkým záujmom prezerali a objavovali seba, či kamarátov z detstva na jej stránkach. Atmosféru stretnutia dotvárala čítaním úryvkov Vierka Poliaková a aj ukážky mojich videokompozícií.
     V srdečnej atmosfére, ktorú približujú fotografie L. Tomisa, Ľ. Lörincza a M. Ukropa sme sa tešili z príležitosti prežiť chvíle s ľuďmi, ku ktorým nám po desaťročia zotrval srdečný vzťah. Ďakujem im za to, že prišli. Dúfam, že pri čítaní mojej knihy spomienok na detstvo a mladosť, pookrejú na duchu.
     Želám to aj tým, ktorí s nami nemohli byť!


JUDr. Milan Ukrop, CSc.

Po maturite v roku 1967, absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Karlovej. Na dôchodku sa zaoberá históriou rodného kraja v povodí potoka Búr, ktorú spracoval vo svojom blogu „Pod Bujdoškou“. Časť z neho bola v roku 2011 vydaná  knižne. Je spoluautorom knihy Santovčania vo svetových vojnách  a  autorom publikácií:  Demandický svet Blaškovičovcov a Grasalkovičovcov, Boje v Honte a Tekove 1848/1849, Z povodia Búru, Santovka v uplynulom čase a Spomienky na skle.
     Vo svojej najnovšej publikácii autor s vrodeným prirodzeným humorom komentuje v zážitkoch dedinského šibeničníka život vo svojej rodnej obci Demandice v druhej polovici minulého storočia. Texty sú úsporne zredigované, podporené dobovými fotografiami zo zbierky autora a z jeho vlastnej tvorby. Predkladaný titul obnoví spomienky rovesníkov na spoločne prežité roky detstva a mladšej generácii poskytne pútavé čítanie o živote v malej hontianskej dedine pred polstoročím.


Kniha je v predaji v novinovom stánku v Demandiciach!

Na adrese ukrop.m (zavináč) gmail.com je možné požiadať o jej zaslanie dobierkou!
 
Anka, Dušan a Gabika

Čítam, čítaš, číta!
 
Čitaleľský klub

Manželia Hunčíkovci s ktorými som prežil detstvo a roky štúdií


Tentoraz Demandičania tancovali, ako im Santovčania hrali!
 


Konanie stretnutia podporili:

Základná škola s materskou školou, Demandice

Psotová Marta MOTOREST M+A - Demandice 


Hudobná skupina „Santovskí seniori“

Manželia: Alföldiovci, Poliakovci, Sabovci  a Šumichrastovci

RYBOŠ VLADIMIR stánok - VP S. Demandice
(predaj knihy)Potešte seba a priateľov kvalitným čítaním!

utorok 11. júna 2019

Spomienky šibeničníka


JUDr. Milan Ukrop, CSc.

Po maturite v roku 1967, absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Karlovej. Po odchode do dôchodku sa zaoberá históriou rodného kraja v povodí potoka Búr, ktorú spracoval na svojom blogu „Pod Bujdoškou“. Časť z nich bola v roku 2011 vydaná  knižne. Je spoluautorom knihy Santovčania vo svetových vojnách  a  autorom publikácií:  Demandický svet Blaškovičovcov a Grasalkovičovcov, Boje v Honte a Tekove 1848/1849 a Spomienky na skle.
     Vo svojej najnovšej publikácii autor s vrodeným prirodzeným humorom komentuje v zážitkoch dedinského šibeničníka život vo svojej rodnej obci Demandice v druhej polovici minulého storočia. Texty sú úsporne zredigované, podporené dobovými fotografiami zo zbierky autora a z jeho vlastnej tvorby. Predkladaný titul obnoví spomienky rovesníkov na spoločne prežité roky detstva a mladšej generácii poskytne pútavé čítanie o živote v malej hontianskej dedine pred polstoročím.

Pozvánka
na prezentáciu knihy

23. júna 2019 od 16.oo hod.

v budove jedálne základnej školy v Demandiciach

Na podujatie Vás srdečne pozýva autor. nedeľa 19. mája 2019

Boje v Honte a Tekove 1848/1849


19. apríl sa zapísal do histórie nášho okolia vojenskou bitkou v Tekovských Lužanoch (Nagy Salló, Veľké Šarluhy). Bitka sa odohrala v deň vyhlásenia nezávislosti Uhorského kráľovstva, teda jeho osamostatnenia spod nadvlády Habsburskej dynastie. To ma inšpirovalo k napísaniu monografie zhromažďujúcej údaje o vojenských aspektoch revolučných rokov 1848/1849 na našom okolí a k načrtnutiu osudov ľudí, ktorí boli našimi krajanmi a významnými účastníkmi bojov na oboch stranách.
Už v predaji!


Novinový stánok Demandice
(pre spustenie videa kliknite na obrázok)


Demandický svet Blaškovičovcov a Grasalkovičovcov 1709 - 1762


Historiografický materiál, týkajúci sa osudov rodiny Blaškovič (Blaskovich), spriaznenej úzkymi rodinnými zväzkami s rodinou Grasalkovič (Grasalkovich), je mimoriadne rozsiahly. Na rozdiel od mnohých rodov strednej šľachty sa ho podarilo aj v nebývalom rozsahu zachovať. Tento materiál sa nachádza v archívoch na území Maďarska, a preto sa s jeho obsahom doteraz nik na Slovensku nezaoberal, aj keď vznikol na tunajšom území.

O osudoch rodiny v Demandiciach

sa dozviete v publikácii Milana Ukropa.Predaj v novinovom stánku v Demandiciach!


nedeľa 14. apríla 2019

Boje v Honte a Tekove 1848/1849

19. apríl sa zapísal do histórie nášho okolia vojenskou bitkou v Tekovských Lužanoch (Nagy Salló, Veľké Šarluhy). Bitka sa odohrala v deň vyhlásenia nezávislosti Uhorského kráľovstva, teda jeho osamostatnenia spod nadvlády Habsburskej dynastie. Tento rok si pripomíname už jej 170. výročie. To ma inšpirovalo k napísaniu monografie zhromažďujúcej údaje o vojenských aspektoch revolučných rokov 1848/1849 na našom okolí a k načrtnutiu osudov ľudí, ktorí boli našimi krajanmi a významnými účastníkmi bojov na oboch stranách.


Sú roky, ktoré prúd rieky času odplaví do neznáma a sú roky, ktoré sa pred nami vynárajú ako vír na jej hladine. Takýmito sú aj meruôsme roky, ako sa im archaicky hovorilo. Od ich uplynutia už prebehlo sedemnásť desaťročí a väčšina národov v Európe ich považuje za zlatú etapu svojej histórie. V škole sme sa o nich učili len vo veľkoplošných rozmeroch. Detaily toho, ako ich prežili naši predkovia v najbližšom okolí, zanikli pod nánosom historického prachu. Nie je od veci, ak z udalostí rokov 1848 a 1849 sfúkneme trošku toho pomyselného prachu a vžijeme sa do toho, čo sa dialo, keď sa rozhodovalo o budúcnosti generácií, teda aj nás, ktorí už nemôžeme čerpať zo zážitkov našich predkov.
     Aj v Honte a Tekove prežili ľudia udalosti, ktoré sa stali súčasťou národných dejín Slovákov i Maďarov. Z čriepkov regionálnej historickej pamäti,  rozptýlenej v mnohých drobných prameňoch, som sa snažil, ako mozaiku, poskladať obraz o priebehu dramatických udalostí v Honte a Tekove, v revolučnej epoche rokov 1848/1849. Niektoré veci sú notoricky známe, ale verím, že čitateľom prinášam aj niečo, čo som sám nepoznal pred začatím práce na tejto publikácii.
     Krásne chvíle pri čítaní tejto spomienky na minulosť Vám želá

Milan Ukrop(pre spustenie videa kliknite na obrázok)


Vannak korszakok, melyek homályba merülnek és olyanok, melyekre az idő múltával  napfény derül. Ilyen a negyvennyolcas és negyvenkilences év is.  Tizenhét évtized múltával  Európa nemzeteinek többsége  történelmi  aranykorának tekinti e korszakot. Az iskolában csak nagy vonalakban tanultunk róla. A részleteket arról, hogyan éltek ebben a korban elődeink, befedte az idő pora. Ildomos tehát, hogy egy kicsit lefújjunk e porból, s beleéljük magunkat a történtekbe, mikor a jövő generációkról döntöttek, tehát rólunk is, kik sajnos már nem tudunk az elődök  élményeiből okulni.
     Hont és Bars vármegyékben is átéltek az emberek oly eseményeket, amelyek a szlovák és magyar nemzet történelmébe vésődtek. A régió történelmi emlékeinek foszlányaiból, sok apró forrásból igyekeztem, mint mozaik képet összerakni a két megye drámai  történelmét  ezekben az években.
     Némely dolgok szinte már elcsépeltnek  számítanak, de hiszem, hogy az olvasó felfedez ebben az műben oly eseményeket is, melyeket e publikáció megírása előtt én sem ismertem.
     Kívánom, hogy e megemlékezés  szerezzen szép perceket minden olvasójának.

Milan Ukrop


Some years are washed away by the river of time and then there are those which keep appearing in front of us as a whirlpool on its surface. The years 1848/1849, in Slovak also known as „meruôsme roky“ definitely belong to the latter category. Seventeen decades have already passed since then and most European nations consider them to be the Golden Age of their history. At school we only got to study them on a very general level. The details of how our ancestors actually perceived them vanished under layers of dust. It would definitely do no harm to blow off some of that imaginary dust and put ourselves into their shoes and discover what was happening when the future of many generations, including our own, was being forged.
     People in Hont and Tekov have also experienced events which became part of the Slovak and Hungarian national history. From many shards of regional historical memory dispersed in many little sources I have attempted to piece together a mosaic of these dramatic events which happened in the area of Hont and Tekov during the revolutionary epoch of  1848/1849. Some of these things are well-known; however, I believe that I am also bringing to the attention of readers many things that I myself had not been aware of before starting my research for this publication.
     I wish you many beautiful moments while reading these memories of the past.

Milan Ukrop